Kulturminnet Tjärränna

under Låkhult södergård (utskift) i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna , 12 m l (NÖ-SV), 1-2 m br, avsmalnande I ändarna och intill 0,7 m dj. Längs kanterna vallar, ca 2 m br och intill 0,3 m h. 2 m NÖ om NÖ änden är en uppsamlingsgrop , ca 2 m st och 0,5 m dj.