Kulturminnet Kojgrund

under Vinskalle i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Kojgrund, närmast rund, 5 m diam. Övertorvade väggpartier, intill 1,5 m br och intill 0,5 m h. I ÖNÖ är ett spisröse, 2 m st och intill 1,1 m h. Ingång i VSV.