Kulturminnet Skvaltkvarn

under Billarp i C Slätthults rote