Kulturminnet Källargrop

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrop, rektangulär, 3,5x2 m (NÖ-SV) och intill 1,2 m dj. I SV och NÖ är på kortsidorna kallmurade gavelpartier, 1 m br och 0,3 m h. Har haft sadeltak. I N kanten är ett block, ca 1 m st.