Kulturminnet Fångst/Förvaringsgrop

under Bromåla i C Slätthults rote