Kulturminnet Fångst/Förvaringsgrop

under C2 Bromåla i C Slätthults rote