Kulturminnet Förvaringsanläggning

under C8 Gemön (utskift) i C Slätthults rote

Delvis kallmurad.