Kulturminnet Förvaringsanläggning

under Gemön (utskift) i C Slätthults rote

Delvis kallmurad.