Torpet Sjöbacken (Smeatäppet)

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt finns. Har även kallats Smeatäppet och också mest troligt samma torp som det som kallats "lilla Sjöbacken". Torpet står som nybyggt 1858 i husförhörslängden över åren 1856-1860. Torpet var bebott till 1902 då sista familjen flyttade till Långasjömåla. Under nästan alla dessa år står det två brukare för backstugan med 1/2 vardera. Om det då funnits två bostäder på platsen eller en framgår inte.   Boende 1858- 1902; Inflyttad 1858 från Knoxhult; Backstuge drängen Jon Petersson född 1821, Ilagölsmåla Härlunda. Son till Peter Svensson och Botild Jonsdotter som bott i Ilagölsmåla och sen ägde en av gårdarna i Häradsbäck. Brukar sen 1/2 backstugan och bor sen kvar som inhyses.   I husförhörslängden över åren 1861-1865 står det att Jon brukar 1/2  av backstugan och den andra 1/2 av; Drängen Håkan Johannesson född 1838, Slätthult Härlunda. Son till Johannes Persson och Elin Petersdotter som var syster till Jon ovan. Inflyttad 1863 från Björnhult där han också varit dräng. Flyttar 1864 och blir torpare på Sjöbyholm under Häradsbäck, det är två syskon som byter ställe med varandra för familjen som bodde där flyttar hit, se nedan.   Pigan Bengta Johannesdotter född 1840, Slätthult Härlunda. Syster till Håkan ovan och Magnus nedan. Inflyttad från Västra Torsås socken 1863 med dottern Ida född 1863, Västra Torsås. De flyttar 1864 till Slätthult.   Inflyttade 1864 från Sjöbyholm under Häradsbäck; Brukar 1/2 backstugan, Magnus Johannesson född 1836, Slätthult Härlunda. Son till Johannes Persson och Elin Petersdotter. Bror till Håkan och Bengta ovan. hustrun Elsa Jonsdotter född 1839, Härlunda. dottern Mathilda född 1859, Härlunda sonen Johan August född 1862, Härlunda dottern Carolina född 1865, Härlunda Familjen flyttar 1866 tillbaka till Sjöbyholm.   Inflyttade 1866 från torpet Rosendal under Långhult; Brukar 1/2 backstugan, Smeden Jonas Gabrielsson född 1830, Virestads socken. hustrun Maria Jonsdotter född 1834, Häradsbäcks soldattorp Härlunda. Dotter till soldaten Jon Bäck som tidigare varit soldat för Häradsbäck. dottern Emma född 1860, Jämshögs socken. sonen Johan August född 1862, Jämshögs socken. Flyttar till Nosaby 1878. Kommer tillbaka därifrån 1879. Flyttar återigen tillbaka till Nosaby 1881. sonen Carl Magnus född 1864, Jämshögs socken. Flyttar till Nosaby 1881. Kommer tillbaka därifrån 1883. Flyttar 1885 till Häglinge? dottern Hilda född 1869, Härlunda. Flyttar till Näsby? 1883. sonen Johan Gustav född 1875, Härlunda. Flyttar till Danmark 1891.   Inflyttade 1870 från gården Häradsbäck; Brukar 1/2 av backstugan, Håkan Petersson född 1826, Härlunda. Bror till Jon Petersson ovan. Död 1874. hustrun Anna Johannesdotter född 1834, Härlunda. Bor kvar som inhyses änka till 1888 då hon flyttar till Långhult. Står senare på Stensnäs under Häradsbäck där hon avlider 1907. dottern Mathilda född 1857, Härlunda. Flyttar 1876 till Karlshamn. dottern Emma född 1860, Härlunda. Flyttar 1877 som piga till Vashult. sonen Sven Johan född 1862, Härlunda. Flyttar med modern 1888 till Långhult. dottern Blända född 1865, Härlunda. Flyttar till Knoxhult, inget årtal angett. Bor senare på torpet Nöjet under Häradsbäck men står där att hon flyttar till Danmark 1885. sonen Gustaf född 1867, Härlunda. Emigrerar till Amerika 1887. Jon Petersson står sen som inhyses hos dem, så det bör vara "hans halva" av backstugan de övertar. Jon står sen som inhyses under en annan familj som bor under vad som då bara kallas backstugan. Inget år är angett för när han skulle flyttat. I senare husförhör står backstugan Stensnäs.   Inflyttade 1876 från Karsemåla; Inhyses, Johan Olsson född 1825, Virestads socken hustrun Maria Svensdotter född 1827, Härlunda sonen Carl Gustav född 1865, Härlunda. Flyttar till Kristianstad 1882. I husförhörslängden över åren 1876-1880 har fortfarande smeden Jonas (ovan) sin 1/2 och den andra 1/2 står vid: Pigan Signild Johansdotter född 1855, Härlunda. Inflyttad 1879 från Virestads socken.   I husförhörslängden över åren 1881-1893 har det stått "backstugan Sjöbacken" på två olika sidor i boken men det är överstrukit och ersatt med "Lilla Sjöbacken" på båda. På ena sidan står fortfarande smeden Jonas med familj (ovan) som brukar 1/2. På nästa sida är det Signild ovan som först stått som brukare av 1/2, det är dock överstrukit och prästen har 1891 flyttat henne till sidorna över "särskilda förteckningen" där står "död i am. ?". Prästen har då ändrat Johan Olsson (ovan) från inhyses till brukare av den andra 1/2. I nästa husförhörslängd (över åren 1893-1899) står alla på samma sida under "Lilla Sjöbacken". Jonas dör 1894 och hans hustru Maria flyttar till Danmark 1896. Johan dör 1895 och hans hustru Maria bor kvar som inhyses hos familjen nedan fram till 1902 då hon flyttar till torpet Björnåsen under Torbjörnahult.   Sista boende, inflyttade 1896 från torpet Lilla Hult under Knihult; "Schassa" Petter Magni Danielsson född 1866, Härlunda. Bror till Karolina Danielsdotter på Fållen under Vashult. Hustrun Anna Helena Lundgren född 1865, Skivarp Malmö. Syster till Karl Fredrik Lundgren på Fållen under Vashult. Dottern Ahli Martina född 1892, Skivarp Malmö. Sonen Tage Sigfrid född 1894, Härlunda Sonen Albin Rickhard, född 1896, Härlunda Tvillingdöttrarna Valborg Maria och Iris Ingeborg födda 1900, Härlunda. Valborg Maria dör 1901. Dottern Valborg Sofia född 1901, Härlunda Dottern Anna Linnea född 1903, Härlunda Familjen flyttar 1902 till Sjöryd under Långsjömåla. 1906 flyttar de vidare till Östratorp under Amundshylte. Efter detta försvinner namnen Sjöbacken/ Lilla Sjöbacken helt.