Torpet Grevensås

under Krampanäs i E Karsemålas rote

Skylt finns Sist boende Stina och Peter Johan Adamsson Torpet friköptes 1886