Typ:...">

Kulturminnet Hällkista

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen;

Typ: hällkista

Stenkammargrav