Torpet Palmlund

under Långhult i B Långhults rote

Palmlund Långhult 1:21 Från början var detta en backstuga och kallades Anna Kristinelund, döpt efter två systrar, Anna och Kristina Jönsdotter. De hade lång tid bott med sina föräldrar i torpet Rosenholm i Långhult men systrarna bodde sedan här tillsammans  i nästan tjugo år. Ägorna till Palmlund på 1,5 hektar avsöndrades år 1925 då Karl Magni Svensson och Ida Svensson sålde sin gård Långhult 1:38. Se köpebrev nedan. De flyttar då in i torpet Palmlund, men gör sen ännu en resa till Amerika men återkommer efter några år igen till hembygden. I Smålandsposten skrevs en fin dödsruna över Karl Magni. Se nedan. Där kan man också läsa att boningshuset Palmlund grundligt hade renoverats av Karl Magni Svensson efter 1947 och att huset ”är mycket välskött och vackert”. Det var detta hus som dessvärre sedan brann ner 1967. Se artikel i SMP nedan. En bild på Palmlund från början av 1960-talet ser du nedan. Huset återuppbyggdes av familjen Söderberg, som flyttat in redan 1958 och Bertil Söderberg bodde kvar här fram till sin död 2012. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK och muntliga källor

Ägar- och brukarlängd

1905-1926 Anna Jönsdotter. Född 2 augusti 1843 i Härlunda (G). Kristina Jönsdotter. Född 9 februari 1853 i Härlunda (G). Död 15 oktober 1923 i Långhult, Härlunda (G). 1925-1926 1931-1931 Karl Magnus Svensson. Född 6 juni 1879 i Härlunda (G). Död 12 augusti 1953 i Långhult, Härlunda (G). Ida Svensson. Född 27 oktober 1881 i Vashult, Härlunda(G). Barn D: Svea Eleonora Svensson. Född 11 april 1910 i Härlunda (G). 1934-1935 Gustaf Hjalmar Pehrsson Härder. Född 23 november 1897 i Stenbrohult (G).  Gerda Josefina Lindgren. Född 23 september 1909 i Virestad (G). Barn S: Sture Severin Gustafsson. Född 22 oktober 1930 i Långhult, Härlunda (G). S: Gösta Ingmar Gustafsson. Födda 26 oktober 1934 i Långhult, Härlunda (G). S: Gunnar Ingvar Gustafsson. Födda 26 oktober 1934 i Långhult, Härlunda (G). 1935-1946 Anton Mauritz Bengtsson. Född 20 september 1895 i Almundsryd (G). Alma Cecilia Svensson. Född 15 januari 1903 i Härlunda (G). Barn D: Edit Natalia Bengtsson. Född 27 mars 1924 i Almundsryd (G). S: Gösta Almar Bengtsson. Född 18 februari 1926 i Härlunda (G). S: Bertil Georg Allan Bengtsson. Född 27 augusti 1829 i Härlunda (G). D: Maj- Britt Cecilia Bengtsson. Född 7 december 1931 i Härlunda (G). S: Erik Arne Mauritz Bengtsson. Född 4 maj 1934 i Härlunda (G). S: Stig Arne Leif Bengtsson. Född 16 juni 1939 iHärlunda (G). S: Hans Göte Alrik Bengtsson. Född 11 maj 1943 i Härlunda (G). 1946-1947 Axel Julius Karlsson. Född 20 mars 1893 i Härlunda (G). Olga Sofia Ingeborg Vinkvist. Född 13 maj 1902 i USA. Barn S: Johan Bertil Axelsson. Född 23 juli 1832 i Virestad (G). S: Fritz Olle Axelsson. Född 29 augusti 1833 i Virestad (G). 1947-1959  Karl Magnus Svensson. Född 6 juni 1879 i Härlunda (G). Död 12 augusti 1953 i Långhult, Härlunda (G). Ida Svensson. Född 27 oktober 1881 i Vashult, Härlunda(G). 1958-2012 Lennart Bertil Söderberg. Född 11 januari 1927 i Örkened (L). Ellen Maria Vilhelmina Karlsdotter. Född 20 augusti 1926 i Bromåla, Härlunda (G).