Kulturminnet Husgrund- ruin

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Husgrund, 4x3 m (NÖ-SV), med intill 1,2 m h kallmurade väggar, ingrävd i backe. Ingång i NÖ. Källare, backstuga?