Kulturminnet Jordkällare

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Jordkällaregrund, 7x6 m (NNV-SSÖ), ingrävd i backen mot NNV. Väggarna i Ö och V är 1-1,5 m br och intill 0,7 m h, av 0,2-0,5 m st stenar. Ingång i SSÖ, 1,2 m br. Inga röjningsrösen i området.