Torpet Sjöbyholm (Knapa-Lassens)

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt saknas. Har också kallats Knapatorpet och Knapa-Lassens. Torpet står som nybyggt 1860 och var bebott till 1915.   Boende 1860-ca. 1915; Inflyttade 1860 från torpet Rosendal under Långhult; Magnus Johannisson född 1836, Härlunda hustrun Elin / Elsa? Jonsdotter född 1839, Härlunda dottern Mathilda född 1859, Härlunda sonen Johan August född 1862, Härlunda dottern Carolina född 1866, Härlunda sonen Gustav född 1868, död 1870. Familjen flyttar 1864 till Sjöbacken under Häradsbäck. Kommer tillbaka och bor här som inhyses men flyttar till Virestads socken 1868.   Inflyttade 1864; Torparen Håkan Johannisson född 1838, Härlunda. Inflyttad från Sjöbacken under Häradsbäck. Bör vara bror till Magnus ovan. hustrun Kerstin Jonsdotter född 1845, Virestad. Inflyttad från Vashult där hon varit piga. dottern Anna född 1865, död samma år. sonen Johan Magnus född 1866, Härlunda Familjen flyttar 1868 till torpet Nyadal under Häradsbäck.   Varken år eller vart de kommit ifrån är angett, men tidigare har de befunnit sig i Knihult där Sven var soldat på soldattorpet; Inhyses fd. soldaten Sven Qvist född 1809, Härlunda hustrun Eva Christoffersdotter född 1809, Härlunda deras son, torparen Anders Svensson född 1840, Härlunda. Deras dotter, pigan Christina född 1845, Härlunda. Flyttar till Virestads socken 1873. Deras dotter, pigan Anna född 1848, Härlunda. Flyttar till Stenbrohults socken 1873. Annas son Olof född 1868, Härlunda Familjen flyttar 1868 till Myrholmen under Björkeryd. Det framgår inte när de kommer tillbaka men i husförhörslängden över åren 1871-75 står de som inhyses på Sjöbyholm igen. Sven, Eva, Anders och Olof flyttar till Västra Torsås socken 1874.   Inflyttade 1874? från Sjöholmen under Vashult, sista boende; Lars Persson född 1822 i Västra Torsås socken, död 1896. Hustru Maria Johannesdotter född 1828, Härlunda Dottern Carolina född 1857, Västra Torsås. Flyttade ut 1915 till Långhult Sonen Peter Johan född 1859, Västra Torsås. Flyttade ut 1915 till Långhult Dottern Matilda född 1860, Västra Torsås Sonen Carl-Gustaf född 1863, Västra Torsås Sonen August född 1867, Västra Torsås. Emigrerade till Amerika. Carolinas dotter, Klara Cenobia född 1894 i Nosaby, död 1895.   [caption id="attachment_8251" align="alignnone" width="250"] Platsen där torpet tros ha stått. Knappt ett spår syns från att det en gång stått ett hus här.[/caption]