Torpet Holmatorpet

under Sänneshult (Utskift) i B Långhults rote