Kulturminnet Källargrop

under Vinskalle i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrop, oval, 2x1,5 m (VNV-ÖSÖ) och 0,7 m dj. Kring kanten är stensatta vallar, intill 2 m br och 0,1-0,5 m h. I ÖSÖ och VNV är troliga gavelpartier.