Kulturminnet Källa

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

Gammal Kallkälla Det sägs att den sinar aldrig