Kulturminnet Tjärränna

under Sänneshult söd. och öst. gård (utskift) i D Vashults rote

Tjärränna  11 meter lång och 1,5-2 meter bred. Avsmalnande mot ändarna och 50cm djup. I nordvästra änden en uppmurad bröstning, helt övermossad. Nordväst om denna är en uppsamlingsgrop. RAÄ