Backstugan Backstuga

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

I området finns  en backstuga på kartan från Häradsbäcks stor skifte 1808. Backstugan är inte namngiven så i dagsläget är det oklart vilken av backstugorna under Häradsbäck som legat på platsen och där med vilka som bott här. På kartan från Häradsbäcks laga skifte 1842 finns inte längre något markerat på platsen. [caption id="attachment_9618" align="alignnone" width="300"] Karta från Lantmäteriets historiska kartor. Nr. 97 avser backstugan.[/caption]