Torpet Jönstorp

under Brändetorp i G Spjutaretorps rote

Jönstorp eller "Hagströms" under Brändetorp Torpare Johannes Hagström född 1831. Hustru Johanna Johansdotter född 1845. Barn Johan Elion Född 1887,  Peter Magni Född 1883 Emil f 1887. Ligger nordost om gården. Hagström var skräddare. Familjen flyttade 1906 till Björnamoen Björkesjömåla. Sedan har troligen ingen annan bott på torpet Jönstorp. Bygnadsmaterial. Trä. Ladugården nedbrunnen 1915 Vedboden knuttimrad. På fotot också 100-årig Ask. Under trädet syns August Bengtsson, Greta, Ebba mfl (Gustaf Håkanssons barn) Foto: Gustaf Håkansson 1935