Torpet Jönstorp

under Brändetorp i G Spjutaretorps rote

Jönstorp under Brändetorp Torpare Johannes Hagström född 1831. Hustru Johanna Johansdotter född 1845. Barn Johan Elion Född 1887,  Peter Magni Född 1883 Emil f 1887. Ligger nordost om gården. Hagström var skräddare. Familjen flyttade 1906 till Björnamoen Björkesjömåla. Sedan har troligen ingen annan bott på torpet Jönstorp. Bygnadsmaterial. Trä. Ladugården nedbrunnen 1915 Vedboden knuttimrad.