Torpet Andreasatorpet

under Amundshylte i E Karsemålas rote

Sista och enda boende 1876 till 1889 var Andreas Carlsson och Anna Jönsdotter