Torpet Andreasatorpet

under Amundshylte i E Karsemålas rote

Sista och enda boende 1861 till 1889 var Andreas Carlsson och Anna Jönsdotter. Torpet var ett sk dagsverkstorp och  tillhörde Amundshylte gård. , Andreas med familj flyttade sedan till Urshult.