Kulturminnet Kvarn

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote