Backstugan Jonstorp

under Bromåla i C Slätthults rote

Backstugan Jonstorp

Backstugan tillhörde Bromåla 1:9 och fick säkerligen sitt namn från JON Persson, som bodde i backstugan i drygt femtio år. Osäkerhet råder om var den låg placerad. På generalstabskartan från 1869 framgår att det ligger två hus i närheten av varandra, där det ena är torpet Karlsnäs. Det som också talar för denna plats är muntliga uppgifter från ägare av gården att här legat en husgrund som forslats bort. Dessutom flyttade nygifte sonen och hans hustru in i torpet Karlsnäs samtidigt som föräldrarna flyttade in i Jonstorp. Detta talar också för att det är Jonstorp som ligger på denna plats. De första som flyttade in i backstugan Jonstorp var Carl Mattisson och Elin Nilsdotter med sina tre barn, Kerstin, Ingrid och Nils. Carls far var soldaten i Knoxhult, Mattis Venus och hans mor var Kerstin Gummesdotter från Knoxhult. Gumme Carlsson som bor i Karlsnäs är också Carls och Elins son. Sonen till Anna Johansson i Bromåla 1:9, Jon Persson, gifter sig 1860 med Maria Nilsdotter från Virestad och flyttar efter några år in i backstugan Jonstorp.  De har då två barn med sig, Sven Johan tre år och Maria ett år. I snabb följd föds sedan tre barn i Jonstorp, Emma, Peter och Blenda. Döden drabbar emellertid familjen hårt. Först dör dottern Maria redan som 17-åring och sedan dottern Emma som tjugoåring. Barnen Peter och Blenda väljer att emigrera till Amerika. Äldste sonen står i boken för obefintliga 1884. Troligtvis har även han emigrerat. Jon och Maria lever nu resten av sina liv ensamma i backstugan. Källor: Kyrkb. Hus.l. och LHK och muntliga källor.

Boende i backstugan Jonstorp

1835-1847 Carl Mattisson. Född 10 januari 1781 i Linnehult, Långhult Södergård, Härlunda (G). Död 20 november 1847 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Elin Nilsdotter. Född 16 dec 1779 i Jämshög (K). Död 12 februari 1846 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Barn   D: Kerstin Carlsdotter. Född 28 januari 1814 i Stubbalycke, Potteboda, Härlunda (G). D: Ingrid Carlsdotter. Född 21 januari 1817 i Stubbalycke, Potteboda, Härlunda (G). S: Nils Carlsson. Född 2 januari 1819 i Stubbalycke, Potteboda, Härlunda (G).   Backstugan står troligtvis öde från 1847 till 1863.   1863-1915  Jon Persson. Född 4 januari 1830 i Gäddegölshult, Härlunda (G). Död 15 oktober 1902 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Maria Nilsdotter. Född 3 oktober 1835 i Virestad (G). Död 9 februari 1915 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Barn S: Sven Johan Jonsson. Född 25 maj 1860 i Virestad (G). Död i Amerika. D: Maria Jonsdotter. Född 12 oktober 1862 i Virestad. Död 25 oktober 1879 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda(G). D: Emma Jonsdotter. Född 24 november 1865 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G).  Död 7 mars 1885 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). S: Peter Jonsson. Född 3 oktober 1869 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Död i Amerika. D: Blenda Jonsdotter. Född 26 juli 1872 i Jonstorp, Bromåla, Härlunda (G). Död i Amerika. Inhyses 1903-1910  Hanna Svensdotter. Född 4 april 1842 i Härlunda (G).