Torpet Svanåsen (Gummetäppet)

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Torplämning bestående av 1 boningshus och 1 ekonomibyggnadsgrund. Torprösen och stengärdsgårdar finns i området. Källa med mer information: Fornsök. I området finns en  fångstgrop. Sist boende är Gumme Karlsson f. 1810 4/1 i Härlunda. Död 1895 14/1. Hustru Märta Karlsdotter f. 1818 21/1 V. Torsås. Död 1899 15/11. Märta flyttade 21/10 1895 sedan upphörde torpet.