Kulturminnet Tjärdal

under Slätthult i C Slätthults rote