Torpet Olofstorp

under Godhult (utskift) i D Vashults rote

Ingen skylt. Torpet låg på det som var utskift till Virestad socken mellan ca. 1810-1924. Vi har alltså letat både i Härlunda och Virestads sockens husförhörslängder. Första gången namnet Olofstorp dyker upp är i Virestads sockens husförhörslängd över åren 1831-35. Personerna som då bor där har i tidigare husförhör stått på vad som då bara kallas torp (utan något namn), det rör sig troligen om samma hus bara att det nu fått just namnet Olofstorp.   Boende mellan ca. 1832 -1846; Torpardrängen Per Jonasson född 1809, Härlunda. Står som inflyttad från Urshults socken 1834. Överstruken utan någon hänvisning om vart han tagit vägen. Inhyses Lisbeth Jonsdotter född 1812, Härlunda. Inflyttad 1832 från Härlunda. Har tidigare stått som piga på gården Godhult. hennes son Johannes född 1835, Virestad Torpardrängen Per Jonsson född 1807. Inflyttad till Virestad från Härlunda socken 1833 och tillbaka dit 1845. Står också som inflyttad 1838 från kvarnen under Degersnäs norregård, Virestad. Där står han då som mjölnare. Någon av de två Per ovan var bror till Lisbeth ovan. Bor i boken innan (över åren 1831-35) på vad som då bara kallas torp/ torpet under Godhult utskift, då finns inget som kallas Olofstorp. Det rör sig troligen om samma hus.   Inflyttade 1845 från Härlunda socken: Jöns Johansson född 1817?, Härlunda hustrun Maria Svensdotter född 1823, Härlunda? Paret flyttar ut igen 1846.   Boende 1847-1882; Inflyttade 1847 från Härlunda socken: Anders Svensson född 1818, Härlunda. Död 1882 hustrun Karin Jönsdotter född 1817, Västra Torsås. Död 1857 sonen Sven Johan född 1844, Härlunda. Flyttar ut 1872. dottern Katarina född 1846 , Härlunda. Flyttar till Härlunda socken 1865. dottern Anna född 1849, Virestad. Flyttar till Härlunda socken 1873. dottern Maria född 1855, Virestad. Död 1859.   Anders omgift med Stina Jonsdotter född 1816, Virestad. Inflyttad 1858. Död 1883 gemensamma sonen Johan född 1860, Virestad. Flyttar ut 1880. pigan Bengta Johannesdotter född 1834, Härlunda. Inflyttad 1856. Prästen har i boken över åren 1881-1885 antecknat "detta utskift har gjorts till ägandedel 3/64" och efter detta försvinner namnet Olofstorp och huset kallas sedan bara Godhult.   Boende 1882-> Inflyttade 1882 från Härlunda; Niels Larsen född 1857, Danmark hustrun Blenda Jonsdotter född 1857, Härlunda sonen Axel Ernst född 1880, Virestad dottern Agnes född 1883, Virestad sonen Algot Valdemar född 1885, Virestad Familjen emigrerar till Amerika 1890. Prästen har antecknat att Anders Persson på Änganäs under Låkhult är arrendator.   Inflyttade 1892 från Amerika: Johan Andersson född 1861, Virestad (Bör vara samma Johan som Anders son ovan) hustrun Maria Persdotter född 1861, Västra Torsås. Död 1918. sonen Anton Mauritz född 1892, Virestad. (Kvista-Anton kallad) 1924 antecknar prästen att de flyttar till Härlunda socken och efter detta är det i Härlundas församlingsböcker som de finns. De flyttar alltså inte ur huset utan platsen byter församling.   I församlingsboken för Härlunda åren 1923-1934 står de då som inflyttade från Virestad; 3/64 dels mantal Godhult Ägare Johan Andersson född 1861, Virestad Ägare sonen Anton Mauritz född 1892, Virestad   [caption id="attachment_7613" align="alignnone" width="300"] Karta över Godhults utskift från Lantmäteriets historiska kartor. Kartan är från Laga skifte 1843. Olofstorp nämns bla med nr. 400-407 "Olofstorps åker".[/caption]   [caption id="attachment_9270" align="alignnone" width="300"] Bild från boken Svensk bebyggelse från 1952.[/caption]