Torpet Högalycke

under Krampamåla i G Spjutaretorps rote

Högalycke alt. Högelycke under Krampamåla. Rivet Torpare Johan Olof Rydin född 1855 Hustrun Ingegärd född 1842 Hans barn i första giftet Emil född 1879 Henrik Wilhem född 1882. Hustruns oäkta barn Matilda född 1871 Matildas oäkta barn Selma Viktoria och Ernst Hjalmar född 1891 (Tvillingsonen död 1892) (tvillingar) Dotter Olga Viktoria född 1898 Ovan nämnda Matilda bengtsdotter flyttade 1908.