Kulturminnet Källargrund

under Häradsmåla i A Häradsbäcks rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Källargrund, rektangulär, 5,5x5 m (VNV-ÖSÖ), med intill 2 m h kallmurade väggar. Ingrävd i backe, ingång i VNV. 3 m ÖSÖ om källargrunden är en grop, ca 2,5 m diam.