Torpet Torpruin (Hagasjön)

under Slätthult i C Slätthults rote

Ej namnbestämd backstuga/torp.