Torpet Kyrkön

under Knihult i D Vashults rote

Första gången namnet Kyrkön dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1881-1893. Familjen som då bor på torpet: Sven Håkansson född 1822 i Härlunda socken, dog 1888 hustrun Maria Bengtsdotter född  i Almundsryds socken sonen Gustaf född 1858, Härlunda dottern Blenda född 1861, Härlunda I boken innan (den över åren 1876-1880) står familjen under vad som enbart kallas "backstugan" i Knihult. Det kan alltså röra sig om samma hus bara det att det nu fått sitt namn Kyrkön. 1890 flyttar Maria och Blenda till Karsemåla, Härlunda socken. I samma husförhörslängd (1881-1893) är också namnet kyrkön tillagt på en annan sida, inga år angivna för flytt men det kanske var så att prästen ändrade husets namn istället för att skriva om hela familjen på en annan sida i boken. Det kan vara så att följande familj var dem som flyttade in efter att Maria och Blenda flyttat ut; Magnus Svensson född 1845, Härlunda (kallad "Laxa-Magnusen", inhyses är tillagt vid hans namn) hustrun Lena Jönsdotter född 1846, Virestad sonen Peter Johan född 1873, Härlunda sonen August född 1877, Härlunda dottern Blenda född 1879, Härlunda sonen Algot född 1883, Härlunda dottern Jenny Maria född 1886, Härlunda dottern Lilly Matilda född 1890, Härlunda Familjen har också bott på torpet Fridhem under Knihult. De flyttade 1901 till soldattorpet under Knihult. 1900 står att änklingen Jöns Petersson född 1829 i Härlunda flyttat in från Karsemåla, Härlunda socken. Han står som inhyses och bor kvar tills han avlider 1907. 1901 flyttar Emma Kristina Jönsdotter in med sina barn. Hon kommer från samma sida i boken över Karsemåla, så kanske Jöns är hennes far. Emma Kristina Jönsdotter född 1872, Härlunda sonen Ernst född 1895 sonen Ture Folke Reinhold född 1903 Det står att Emma Kristina är frånskild. På sidan i Karsemåla står hennes man som Karl Magnus Magnusson född 1875 i Härlunda.  Emma Kristina emigrerar 1904 till Amerika. Om detta gäller hennes söner också framgår inte. 1905 flyttar soldaten Peter Johan Magnusson Hörlin in. Han föddes 1873 i Härlunda hustrun Kristina Johannesdotter född 1865 i Västra Torsås socken hennes son Ernst född 1888 i Västra Torsås, utflyttad till Danmark hennes dotter Hulda Johanna född 1893 i Västra Torsås deras gemensamma barn Sonen Justus född 1896, Härlunda dottern Selma född 1898, Härlunda dottern Betty född 1901, Härlunda sonen Frits född 1904, Härlunda Med familjen ska även Ernsts son Allan ha bott. Han föddes 1917 i Danmark men växte upp här, flyttade senare till Blekinge.   1913 avsöndrades torpet från gården och köptes av Jöns Pettersson enligt Historiska kartor på Lantmäteriet.