Torpet Kyrkön

under Knihult i D Vashults rote

Första gången namnet Kyrkön dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är i den över åren 1881-1893. Familjen som då bor på Kyrkön fanns i boken innan (den över åren 1876-1880) på vad som då enbart kallas "backstugan" i Knihult. Det är mest troligt samma hus bara det att det nu fått sitt namn.   Boende mellan ca. 1863-1905; Följande familj finns på vad som bara benämns "backstugan" när familjen nedan (Sven och Maria) flyttar in 1876 och bör då ha bott i samma backstuga som sen får namnet Kyrkön; Johan Olsson född 1842, Västra Torsås socken. Inflyttad därifrån 1863. hustrun Maria Börjesdotter född 1835, Härlunda. Inflyttad 1864 från Ensamheten under Truvedstorp tillsammans med dottern; Marias dotter Bengta Carlsdotter född 1857, Härlunda. Flyttar till Vinskalle men bor sedan med familjen igen i Karsemåla. Gemensamma barnen; dottern Emma född 1865, Härlunda dottern Ida född 1868, Härlunda sonen Sven Elander född 1871, Härlunda dottern Ferdinanda född 1876, Härlunda Familjen flyttar 1876 till Karsemåla.   Inflyttade till "backtugan" 1876 från Grönalund under Karsemåla; Sven Håkansson född 1822 i Härlunda socken, dog 1888. Har tidigare bott på torpet Fridhem under Knihult. hustrun Maria Bengtsdotter född  i Almundsryds socken sonen Gustaf född 1858, Härlunda dottern Blenda född 1861, Härlunda Maria och Blenda flyttar 1890 till Karsemåla, Härlunda socken. Maria flyttar senare tillbaka till Knihult och bor då på torpet Fridhem. I samma husförhörslängd (1881-1893) är också namnet kyrkön tillagt på en annan sida, inga år angivna för flytt men det kanske var så att prästen ändrade husets namn istället för att skriva om hela familjen på en annan sida i boken. Det kan vara så att följande familj var dem som flyttade in efter att Maria och Blenda flyttat ut; Magnus Svensson född 1845, Härlunda (kallad "Laxa-Magnusen", inhyses är tillagt vid hans namn) hustrun Lena Jönsdotter född 1846, Virestad sonen Peter Johan född 1873, Härlunda sonen August född 1877, Härlunda. Står som inflyttad från Danmark 1897. dottern Blenda född 1879, Härlunda sonen Algot född 1883, Härlunda dottern Jenny Maria född 1886, Härlunda dottern Lilly Matilda född 1890, Härlunda Familjen har också bott på torpet Fridhem under Knihult. De flyttade 1901 till Knihults soldattorp.   Inflyttad 1900 från Karsemåla; Änklingen Jöns Petersson född 1829, Härlunda. Han står som inhyses och bor kvar tills han avlider 1907.   Inflyttade 1901 från Karsemåla; Emma Kristina Jönsdotter född 1872, Härlunda. Hon kommer från samma sida i boken över Karsemåla, så kanske Jöns ovan är hennes far? sonen Ernst född 1895, Härlunda. sonen Ture Folke Reinhold född 1903, Härlunda. Det står att Emma Kristina är frånskild. På sidan i Karsemåla står hennes man som Karl Magnus Magnusson född 1875 i Härlunda.  Emma Kristina emigrerar 1904 till Amerika. Om detta gäller hennes söner också framgår inte tydligt men deras namn är överstrukna.   Boende 1905-> Inflyttade 1905 från Karsemåla soldattorp; Soldaten Peter Johan Magnusson Hörlin född 1873, Härlunda hustrun Kristina Johannesdotter född 1865, Västra Torsås socken Kristinas son Ernst Gustav född 1888, Västra Torsås. Flyttar till Danmark 1903? Kristinas dotter Hulda Johanna född 1893, Västra Torsås. Flyttar till Frankrike 1913, kommer tillbaka därifrån 1914. Flyttar 1915 till Danmark. Gemensamma barnen; Sonen Justus Arvid född 1896, Härlunda. Flyttar till Esphult? Kristianstad län 1912. Kommer tillbaka därifrån 1915. Flyttar 1921 till Västra Torsås socken. dottern Selma Aqvilina född 1898, Härlunda. Flyttar 1916 till Danmark. Kommer tillbaka därifrån 1919 men flyttar samma år till Skatelövs socken. Kommer tillbaka därifrån 1921. Flyttar 1927 till Över- Järna? Stockholms län. dottern Betty Maria född 1901, Härlunda. Flyttar 1917 till Västra Torsås socken. Kommer tillbaka därifrån 1919. Flyttar 1921 till Skatelöv socken. Kommer tillbaka därifrån 1928 men flyttar samma år till Virestads socken. sonen Fritz Oskar Julius född 1904, Härlunda. Flyttar till Skatelöv 1922. Kommer tillbaka därifrån 1925. Flyttar 1927 som dräng till Potteboda. Ernsts son Ernst Allan Rune Hörlin född 1917, Köpenhamn Danmark. Bodde här som fosterbarn. Flyttade senare till Blekinge.   1913 avsöndrades torpet från gården och köptes av Jöns Pettersson (står i Rossemåla?) enligt Historiska kartor på Lantmäteriet. Men i församlingsboken står P.J Hörlin (ovan) som ägare.