Kulturminnet Tjärdal

under Hårdahult i C Slätthults rote