Kulturminnet Tjärdal

under C7 Verahult i C Slätthults rote