Torpet Hästhagen

under Verahult i C Slätthults rote

De första vi hittat som har bott på torpet "Hästhagen" var Johan Erik Ringström och hans hustru Maria (född Persdotter). De bodde på torpet under första halvan av 1800-talet. År 1853 överlät de kontraktet på torpet till Nils Peter Nilsson vars barn så småningom övertog ett par torp till i Verahult.