Kulturminnet Husgrund/ruin

under Knihult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Kojgrund? (backstuga?), ca 3x2,5 m (NÖ-SV), ingrävd i backe med ca 1,5 m h väggar. I NÖ är en välbevarad kallmurad spis (ugn?) med 0,5 m st eldstadsöppning. I SÖ långsidan är en enorm rotvälta som försvårar bedömningen av anläggningen.