Torpet Jansatorpet

under Knoxhult i B Långhults rote

Torplämning, 115x65 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 boningshusgrund, ej uppmätningsbar. Spisröse, 3 m st och 1 m h. I området finns även gamla torpåkrar med ett 30-tal oregelbundna röjningsrösen. De är 2-8 m st och 0,2-1 m h. Området begränsas delvis av strängar med röjningssten.