Rote Försudden Klintshem

under Karsemåla i E Karsemålas rote