Kulturminnet Tjärränna och beckgryta

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Område med skogsbrukslämningar bestående av 1 tjärränna och 1 beckkokningsanläggning. Tjärrännan är 11 meter lång och 2,5 meter bred. I Nordvästra änden är en uppmurad bröstning och en uppsamlingsgrop. Beckkoket, beläget 10 meter öster om rännans nordvästra del. Den är i det närmaste rund, 2,5 meter i diameter. I mitten en svag fördjupning för grytan. Tydlig eldstadsöppning i väst. Anläggningen helt övermossad.