Kulturminnet Tjärränna

under Vinskalle i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 9 m l (VNV-ÖSÖ), 1,5-2 m br (bredast på mitten) och intill 0,8 m dj. ÖSÖ om rännan är ett bröst, 0,5 m h och 0,2 m br. 1 m Ö om bröstet är en uppsamlingsgrop, 1,5x1 m (Ö-V) och intill 1,2 m dj. I N och S finns jordfasta block.