Kulturminnet Tjärränna 1

under Vashult i D Vashults rote

Riksantikvarieämbetets beskrivning över lämningen; Tjärränna, 10 m l (N-S), intill 3 m br och 0,7 m dj. I N änden en uppmurad bröstning, 0,5 m h och 2 m br. N om denna är en uppsamlingsgrop, närmast rund, 2 m diam och 1,2 m dj.