Torpet Björkelund

under Björkeryd i D Vashults rote

Första gången namnet Björkelund dyker upp i Härlunda sockens husförhörslängd är den över åren 1751-1770. Då stavat "Borkalund".