Torpet Brändeborg

under Brändetorp i G Spjutaretorps rote

Kallas för "Måsoskarna". "Dryckas" Efter soldat Johannes Dryck. Kallas också Märta Olofssons och Sonja. I dag ett fritidshus.