Torpet Stora Holme

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt saknas. Namnet Stora Holme dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1881-1898. Där ser det ut som det först enbart stått "backstuga" och senare har prästen lagt till Stora Holme efter. Det står inget om vart familjen flyttat ifrån så stugan verkar ha funnits redan tidigare. I husförhörslängden boken innan (över åren 1876-1880), bor familjen i backstuga under Häradsbäck. Så det kan röra sig om samma plats, bara att den senare fått just namnet Store Holme. Familjen bestod av: Johannes Persson född 1841 i Virestad socken hustrun Ingrid Jönsdotter född 1833 också hon i Virestad socken sonen Håkan född 1865 i Härlunda dottern Emma Maria född 1871 i Härlunda dottern Ingrid Christina född 1875 i Härlunda mannens son, Johan född 1865 i Härlunda (inflyttad 1887)   I det tidigare husförhöret ser familjen istället ut såhär: Johannes Persson (som ovan) hustrun Elna Adolfsdotter född 1839 i Virestad, död 1877 Omgift 1878 med, Ingrid Jönsdotter (som ovan med står att hon är inflyttad från Virestad 1878) sonen Håkan (som ovan) dottern Emma Maria (som ovan) dottern Anna född 1873 i Härlunda, död 1879 dottern Ingrid Christina (som ovan)