Torpet Stora Holme

under Häradsbäck i A Häradsbäcks rote

Skylt saknas. Namnet Stora Holme dyker upp första gången i husförhörslängden över Härlunda socken i boken över åren 1881-1898. Där ser det ut som det först enbart stått "backstuga" och senare har prästen lagt till Stora Holme efter. Det står inget om vart familjen flyttat ifrån så stugan verkar ha funnits redan tidigare. I husförhörslängden boken innan (över åren 1876-1880), bor familjen i en backstuga under Häradsbäck. Så det kan röra sig om samma plats, bara att den senare fått just namnet Store Holme. Avsaknaden av namn gör dock att det är svårt att veta om det är samma backstuga de bor på eller om andra familjer också kan ha bott här tidigare.   Boende på vad som endast benämns "backstugan": Inflyttad från gården Häradsbäck 1866; Johannes Persson född 1841, Virestad. hustrun Elna Adolfsdotter född 1839, Virestad. Död 1877. sonen Håkan född 1865, Härlunda dottern Ingrid född 1868, Härlunda dottern Emma Maria född 1871, Härlunda. Se mer om henne längre ner. dottern Anna född 1873, Härlunda. Död 1879. dottern Ingrid Christina född 1875, Härlunda (står med när familjen kommer tillbaka till backstugan, se mer om henne längre ner.) Familjen står först som utflyttade 1869 till Nyadal under Häradsbäck, tillbaka därifrån 1870. Sen står de som utflyttade igen 1873, då till Myrholmen under Björkeryd. De står sen längre ner på samma sida igen inflyttade 1875. Om de de flyttat in i samma hus igen eller till en annan backstuga framgår inte helt tydligt. Det kan röra sig om Stora Holme eller en annan icke namngiven backstuga. Johannes gifter om sig med Ingrid Jönsdotter född 1833, Virestad. Inflyttad därifrån 1879.   I husförhörslängden över åren 1866-1870 står under Johannes med familj (ovan) "backstugan Holmen". Familjen som bor där står som inflyttade 1867 från Knihults soldattorp och flyttar 1869 till Virestads socken. Oklart om detta också är vad som sen kallas Stora Holme eller en annan backstuga. Namnet "Holmen" finns endast med i detta husförhör och används varken innan eller efter detta. "backstugan Holmen" (husförhörslängden 1866-70); Per Persson född 1836, Härlunda hustrun Martha Persdotter född 1826, Härlunda dottern Blända född 1859, Härlunda dottern Emma Maria född 1864, Härlunda sonen Sven Johan född 1867, Härlunda   Inflyttade till "backstugan" 1869 från Sjöholmen under Vashult; Jöns Persson född 1844, Virestad. Kan han vara en bror till Johannes ovan? hustrun Elin Magnusdotter född 1834, Urshults socken. sonen Peter Gustav född 1870, Härlunda. Familjen flyttar 1870 till Myrholmen under Björkeryd.   Inflyttade till "backstugan" 1869 från torpet Kvarnön under Vashult; Inhyses pigan Martha Magnusdotter född 1840, Urshults socken. Kan kanske vara syster till Elin ovan? henne son August Johansson född 1866, Härlunda. De flyttar tillsammans 1873 till Kyrkhult.   Boende på "backstugan Stora Holme" (husförhörslängderna över åren 1881-93 och framåt); Johannes Persson född 1841 i Virestad socken. Bor kvar fram tills sin död 1913. hustrun Ingrid Jönsdotter född 1833 också hon i Virestad socken. Död 1903. sonen Håkan född 1865 i Härlunda. Flyttar 1882 men orten går inte tyda. dottern Emma Maria född 1871 i Härlunda. Flyttar 1894 som piga till gården i Vashult, kommer tillbaka hit igen 1895 men då inflyttad från Billarp. Flyttar 1896 igen till Vashult, kommer tillbaka 1898 men då som inflyttad från Potteboda. Gifter sig och flyttar till Västra Torsås socken 1913. dottern Ingrid Christina född 1875 i Härlunda. Flyttar 1893 som piga till gården Häradsbäck, tillbaka därifrån 1895. Flyttar åter till gården 1896, kommer tillbaka därifrån igen 1897. Gifter sig och flyttar till Björkeryd 1899. Se mer nedan. Ingrid Christinas dotter Hilma Elvira född 1899, död 1899. mannens son, Johan född 1865 i Härlunda. Inflyttad 1887 från Billarp. Flyttar 1889 till Häradslund under Häradsbäck. Son utom äktenskapet till Johannes Persson ovan och Johanna Jonsdotter. Se mer om Johan och Johanna på torpet Änganäs under Häradsbäck. Emma Marias son Frans Arvid född 1910, död 1910.   Inflyttade 1904 från Björkeryd (se Björkeryd 1:2); Gustav Alfred Jönsson född 1874, Härlunda hustrun Ingrid Christina Johannesdotter född 1875 (samma som dottern ovan). Död 1932. sonen Karl Edvard född 1900, Härlunda. Flyttar 1920 till Västra Torsås socken, kommer tillbaka därifrån 1927. sonen Axel Vilhelm född 1904, Härlunda. Tar senare över som torpare, se mer nedan. sonen Artur Edvin född 1909, Härlunda sonen Albert Julius Manfred född 1912, Härlunda Familjen flyttar 1912 och står då om arrendatorer av en av gårdarna i Knihult, kommer tillbaka därifrån 1914.   Sonen Axel Vilhelm gifter sig 1932 med Hildur Teresia född Johansson född 1911, Härlunda. Hon flyttar in från Sänneshult Norregård (tidigare utskift till Virestad). Tillsammans tar de över torpet och får barnen; dotten Inga Anna Botilda född 1932, Härlunda dottern Svea Gunhild född 1934, Härlunda