Torpet Skärsjöholm (Boddamassens)

under Långasjömåla i E Karsemålas rote

Siste brukare Korgmakare Olof Persson född 1874 i Kyrkhult och hans hustru Anna  född 1874 i Örkened. Byggdes 1859,  bebott till 1930 och revs omkring 1950. Friköpt 1894.