Torpet Skärfbacken Skärvbacken

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

Skärfvbacken under Spjutaretorp. Sist boende: SvenAugust Nilsson född 1862 Huset revs 1942