Torpet Sjöberg (Träskomakarns)

under Långasjömåla i E Karsemålas rote

Siste brukare Sven Mattisson och hans hustru Ingrid Maria Andersdotter. Rivet 1905