Kulturminnet Tjärdal

under C3 Hallaboda i C Slätthults rote