Torpet Tomasastället

under Ulriksmåla i F Husjönäss rote

Karl Tomassons (Tomasa Kalles) födelsehem.