Kulturminnet Stenblock

under Björnhult i F Husjönäss rote

Enligt sägnen har trappstenen till Härlunda kyrka kilats ut härifrån. Finns synliga fragment.