Byggnaden Hörnet Hektolitern

under Spjutaretorp i G Spjutaretorps rote

"Hektolitern" eller "Fattigstugan" i Spjutaretorp. Kallas också Jennys stuga, eller "Ostakaret".