Backstugan Fridhem

under Torbjörnahult i B Långhults rote

Skylt finns Backstuga bestående av 1 boningshusgrund och 1 ekonomibyggnadsgrund. Källa med mer information Fornsök. Sista boende Hans Elof Rosdal f. 1880 17/6  och hustru Marthina Danielsdotter f. 1880 12/2  utflyttade 1910.