Rosendal

Det råder viss osäkerhet om detta torps geografiska läge. Mycket talar emellertid för att...">

Torpet Rosendal

under Långhult i B Långhults rote

Rosendal

Det råder viss osäkerhet om detta torps geografiska läge. Mycket talar emellertid för att torpet låg just här. Det brukades viss tid under gården Långhult 1:38 och det låg på dess mark från tiden för laga skiftet. Likaså finns ju en stark koppling till Jon Jonsson Bäck och hans hustru som var född på den gården. De första som flyttade in på Rosendal var Jonas Jonsson och Ingeborg Petersdotter med sonen Carl. De kom ifrån Kvarnatorpet i Häradsbäck och stannade på Rosendal tre år. Längre fram drev Jonas och Ingeborg även Långhult 1:19 och slutade sina dagar på torpet Björkeberg. Jonas far var soldaten Jon Jonsson Bäck i Häradsbäck (Soldattorpet 1833-1859) och det var han som ägde Rosendal vid den här tiden. Han var också gift med en bonddotter från Långhult 1:38 och han drev även den gården under två år före sin militära karriär.  Även Jon Jonsson Bäcks dotter Elsa bor under ett år på Rosendal. Likaså dottern Maria med familj bor på torpet under några år och med far och mor som inhyses. Jon Jonsson Bäck dör här 1866 och hans hustru Carin flyttar då till dottern Johanna på torpet Änganäs i Häradsbäck.

Riksantikvariets beskrivning av lämningen:

Torplämning, ca 100x75 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 boningshusgrund och 1 grund efter ekonomibyggnad. Boningshusgrunden är 10x6 m (N-S) och 0,2 m h. Källargrop, 4x3 m (N-S) med 1,5 m h kallmurade väggar. Delvis igenfylld. Omedelbart NV om boningshusgrunden är ytterligare en grop, ca 2 m st och 0,7 m dj. Ekonomibyggnadsgrunden, belägen ca 40 m VNV om boningshusgrunden och 1 m Ö om väg, är 9x7 m (Ö-V) med kallmurade väggar, intill 1,3 m h. I området finns dessutom ett antal torprösen samt stenmurar, som delvis begränsar området.

Boende på Rosendal

1856-1859 Jonas Jonsson. Född 30 augusti 1830 i Virestad (G). Död 17 november 1889 i Björkeberg, Långhult, Härlunda (G).  Ingeborg Petersdotter. Född 3 december 1823 i Härlunda (G). Barn S. Carl Jonasson. Född 11 september 1854 iHärlunda (G). D: Blenda Jonasdotter. Född 9 oktober 1857 i Långhult, Härlunda (G). 1859-1860 Magnus Johannisson. Född 5 augusti 1836 i Slätthult, Härlunda (G). Elsa Jonsdotter. Född 18 maj 1839 i Häradsbäcks soldattorp, Härlunda (G). Barn D: Mathilda Magnusdotter. Född 14 oktober 1859 i Långhult, Härlunda (G). 1859-1860 Jon Jonsson Bäck. Född 1 juni 1798 i Virestad (G). Carin Jonsdotter. Född 7 december 1798 i Långhult, Härlunda (G).  Barn D: Catharina Jonsdotter. Född 12 juli 1828 i Häradsbäck (G). Hennes D u.ä: Charlotta. Född 20 december 1862 i Långhult, Härlunda (G). 1860-1866 Jonas Gabrielsson. Född 14 januari 1838 i Virestad (G). Maria Jonsdotter. Född 21 januari 1834 i Häradsbäcks soldattorp, Härlunda (G). Barn D: Emma Jonasdotter. Född 6 april 1860 i Långhult, Härlunda (G). S: Johan August Jonasson. Född 13 maj 1862 i Långhult, Härlunda (G). S: Carl Magnus Jonasson. Född 8 oktober 1864 i Långhult, Härlunda (G). Inhyses Jon Bäck. Född 1 juni 1798 i Virestad (G). Död 18 februari 1866 i Långhult, Härlunda (G). Carin Jönsdotter. Född 7 december 1798 i Härlunda (G). Barn D: Catharina Jonsdotter. Född 12 juli 1828 i Häradsbäck (G). 1866-1872 Gustav Jonsson. Född 8 oktober 1836 i Härlunda (G).  Maria Andersdotter. Född 31 januari 1819 i Virestad (G).